Termeni si conditii

Bine ați venit. Vă mulțumim pentru vizitarea Platformei Easy2Visit.com denumită în continuare ”Platforma” și/sau “Website-ul”.  Noțiunea de “Website” include de asemenea și newsletter-ul sau mesajele e-mail transmise de către Companie.
Utilizarea Website-ului și a Platformei este supusa unui Contract de Utilizare între dumneavoastră, persoana fizică și S.C. Bilete la castel S.R.L. (denumită în continuare “Compania”).

Contractul de Utilizare este valabil din momentul începerii vizitării Website-ului și/sau a utilizării Platformei în vederea achiziționării biletelor puse la vânzare de către organizatori. Continuarea utilizării reprezintă confirmarea faptului că sunteți de acord cu termenii și condițiile de mai jos. Deși sperăm că nu este cazul, dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții, puteți în orice moment sa opriți utilizarea Website-ului și/sau a Platformei, Contractul de utilizare încetând în a-și mai produce efectele.

Termenii și Condițiile se aplică unei singure vizite. De fiecare dată când accesați Website-ul și/sau utilizați Platforma se va încheia un nou Contract de Utilizare.

Informații privind compania:

Bilete La Castel Srl J34/558/2019 

CIF RO41212019 

Str. Alexandru Ghica 1c Alexandria 

Romania 
 

1.     Conținut

1.1   Website-ul reprezintă o Platformă de comandă a biletelor de acces în cadrul unor atractii turistice, muzee, monumente precum și a diverselor evenimente culturale, muzicale sau de alta organizate de partenerii platformei. Utilizatorii pot achiziționa tichetele de acces dorite, prin intermediul Platformei, prin comenzi efectuate în mediul online, cu respectarea normelor prevăzute în prezentul și respectarea dispozițiilor privind comerțul electronic.

         Protecție legală
1.2    Conținutul propriu existent în Website și Platformă este protejat prin drepturi de autor și prin drepturi asupra mărcilor în condițiile legislației Române. Totodată, întregul Website și Platforma sunt protejate conform legislației Române, în accepțiunea acesteia, Website-ul și Platforma fiind considerate programe pentru calculator. Conținutul, marcat ca fiind al altor furnizori, este protejat atât în condițiile legislației Române cât și, în special, în baza legislației corespunzătoare din țara unde se află sediul titularului drepturilor și conform specificului fiecărui conținut în parte.

          Utilizarea normală a Conținutului ( necomercială )
1.3     Ȋn utilizarea normală aveți permisiunea de a accesa Conţinutul Website-ului și Platformei prin afișare pe echipamentul de acces ( calculator, laptop, smartphone, tablete, etc.) în scopul obținerii de informații sau achiziționării de bilete prin plasarea unei comenzi.

         Utilizare comercială
1.4    Utilizarea comercială a Conținutului terților afișat în Website sau Platformă este interzisă.

1.5   Utilizare comercială ( inclusiv, dar fără a se limita la afișarea conținutului pe alte site-uri ) este permisă în condițiile în care se furnizează sursa, cu link, și numai cu acordul expres, în scris, al Companiei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: office@easy2visit.com urmând a vă răspunde în cel mai scurt timp posibil.

        Utilizări interzise privind Conținutul
1.6   Acțiunile/inacțiunile din prezenta secțiune sunt prezentate doar cu titlu de exemplu. Ca regulă generală este interzisă orice utilizare care nu este conforma cu cele descrise anterior ca fiind permise. Anumite activități interzise în continuare pot constitui infracțiuni sau contravenții potrivit legislației Române. Compania își rezervă dreptul de a face, atunci când consideră necesar, demersuri la autoritățile competente pentru a-și proteja interesele legale.  

1.7  Nu aveți permisiunea de a realiza mai mult de o copie a Conținutului Website-ului. Nu aveți permisiunea de a distribui sau de a publica în alt mod Conținutul prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin Internet. Nu aveți permisiunea de a utiliza tehnologie de framing a Conținutului ( http://en.wikipedia.org/wiki/Framing_(World_Wide_Web). Este interzisă restricționarea, prin orice modalitate tehnică, accesului altor persoane la Conținut ( cu excepția persoanelor care se află sub directa dumneavoastră supraveghere și numai în măsura în care aceștia, sau prevederile legale aplicabile, permit o asemenea restricționare). Este interzisă utilizarea de mijloace tehnice pentru modificarea, completarea, ștergerea Conținutului. Este interzisă afișarea altui Conținut, în special imoral, obscen, pornografic sau ilegal. Este interzisă utilizarea de mijloace tehnice pentru a face Website-ul inutilizabil sau pentru a-i îngreuna utilizarea ( atacuri informatice ). Orice astfel de acțiuni fiind pedepsite conform legislației în vigoare, inclusiv legislației penale.

2.     Caracterul informativ al Conținutului

2.1    ATENŢIE! Conținutul nu are caracter de consultanţă profesională, recomandare și este doar informativ. Compania nu recomandă, susține sau promovează utilizarea Conținutului sau a eventualelor cunostințe cuprinse în acesta în alt scop dect cel informativ.  

3.     Descrierea atractiilor, a tururilor si a evenimentelor

3.1  Compania publică pe Website și/sau Platformă imagini și informații despre evenimentele organizate de ea sau diferite societăți, într-o anumită perioadă, pe teritoriul României sau a altor state. Toate imaginile și informațiile sunt furnizate Companiei de către Organizator, Compania neputând fi făcută răspunzătoare pentru lipsa acurateții informațiilor furnizate.
    
3.2   Biletele comandate prin intermediul Platformei sunt destinate doar accesului persoanelor care au realizat comenzile. Compania, conform instrucțiunilor organizatorilor sau atractiilor, va avea dreptul ca in orice moment să limiteze capacitatea de comandă pentru anumite bilete în cadrul anumitor evenimente pentru anumiți Utilizatori.

3.3   Prețul biletelor este exprimat în moneda aleasa și include T.V.A. și alte taxe locale. Orice alte taxe de rezervare , asigurare sau procesare tranzactie percepute de platforma Easy2Visit.com vor fi afisate separat, vizibil si vor fi detaliate in fiecare pas de comanda.

3.4   Ȋn cazul anulării/amânării unui tur sau daca o atractie este in imposibilitate de a va presta serviciul achizitionat, veți fi contactat pentru stabilirea modalității de returnare a contravalorii biletelor. Ȋn cazul biletelelor electronice, returnarea se va face către cardul cu care a fost efectuată plata acestora.

3.5 Prin cumpărarea unui bilet sunteți de acord cu regulamentul specific de vizitare a atractiilor turistice, al evenimentelor sau al tururilor ghidate, asa cum este descris in sectiunea specifica fiecaruia

4.     Politica de anulare a biletelor

4.1 Contravaloarea biletelor achizitionate se poate returna in urmatoarele situatii :

            4.1.1 In cazul celor care includ asigurarea „free cancelation” returnarea contravalorii se face integral in cazul transmiterii solicitarii pana la termenul limita stipulat in descrierea evenimentului si pe bilet; acest termen poate varia functie de tipul biletului si poate include si alte clauze speciale;

            4.1.2 In caz de anulare/amanare a unui tur sau eveniment returnarea contravalorii se face integral cu conditia trimiterii unei solicitari in termen de pana la 30 de zile de la data de desfasurare a evenimentului/tururi

            4.1.3 In cazul in care nu se permite accesul in incinta unei atractii turistice permanente din motive ce tin de aceasta ( eveninente meteo extreme, deteriori ce pot pune in pericol sanatatea vizitatorilor si alte situatii exceptionale ) ; returnarea contravalorii se face integral cu conditia trimiterii unei solicitari in termen de pana la 30 de zile dupa data de solicitata pentru acces.     

4.2  In cazul depasirii termenului de returnare precizat sau nu includ asigurarea „free cancelation”, biletele supun excepțiilor precizate de OUG 34/2014 și nu se pot returna decat in situatii precizate la punctele anterioare.

5.   Conturile de utilizatori

5.1   La inregistrarea contului, nu puteți folosi un nume de utilizator sau adresa de email care apartine sau care este deja utilizată de către o altă persoană, care pot fi interpretate ca aparținând unei alte persoane, care încalcă drepturile de proprietate intelectuală sau alte drepturi ale unei alte persoane, care este sau poate fi considerat ofensator sau imoral. Nu sunt acceptate conturi multiple. Ȋn situația în care constatăm că aceeași persoană, se conectează cu mai multe conturi de utilizator, ne rezervăm dreptul de a șterge toate conturile suplimentare primului cont înregistrat.

5.2   Aveți responsabilitatea de a menține confidențialitatea parolei pe care o veți utiliza pentru a accesa Website-ul și/sau Platforma. Este interzis să transferați parola sau numele de utilizator, sau să împrumutai sau transferați in alt mod utilizarea sau accesul dumneavoastră la Website si/sau Platformă, unei terțe părți. Sunteți responsabil pentru toate interacțiunile cu Website-ul și/sau Platforma care apar în legatură cu numele dumneavoastră de utilizator.

5.3  Aveți obligația de a ne anunța imediat în cazul în care sesizați orice utilizare neautorizată a parolei sau a numelui de utilizator sau de orice altă încălcare a securității legate de contul dumneavoastră. Delogați-vă de pe Website și/sau Platformă (dacă este cazul), la sfârșitul fiecărei sesiuni.

5.4  Nu ne asumăm răspunderea pentru pierderi sau daune care rezultă din nerespectarea de către dumneavoastră a oricărei obligații de mai sus.     

5.5 Adresele de email inregistrate pot fi folosite in comunicarea de tip "newsletter" in care se vor recomanda parteneri ai platformei si de la care exista posibiltatea de dezabonare.

6.    Notificarea abuzurilor

6.1  Ȋn situația în care considerați că orice element de Conținut sau Website-ul și/sau Platforma încalcă prevederile acestui Contract, este abuziv, imoral, ilegal, încalcă drepturile altor persoane ( în special drepturi de proprietate intelectuală sau drepturi privind persoana sau viața privată ) ne puteți notifica acest lucru la +40 731 233 216

6.2  Ȋn urma notificării vom analiza cele indicate și vom lua măsurile pe care le considerăm necesare.  

  7.    Garanții și Răspundere

         Garanții
7.1   Atât în privința Conținutului cât și a biletelor puse la dispoziția utilizatorilor, de către organizatori, prin intermediul Platformei, Compania nu garantează că acestea se potrivesc scopurilor pentru care dumneavoastră doriți sa le utilizați și nu promite capacitatea acestora de a obține anumite rezultate. Utilizând Platforma sunteți răspunzător pentru aprecierea personală dacă biletele sunt sau nu aplicabile propriilor dumneavoastră obiective și/sau preferințe.

7.2    Compania nu garantează în mod absolut că Website-ul va funcționa fără erori sau în mod continuu.

         Răspunderea Companiei
7.3   Orice răspundere a Companiei ( inclusiv angajații, asociații/acționarii sau societățile afiliate ) pentru utilizarea de către dumneavoastră a Website-ului, a Conținutului sau a produselor de pe Website se va stabili conform prezentei secțiuni.

7.4   Compania exclude orice răspundere contractuală sau delictuală față de dumneavoastră sau alte persoane, pentru prejudicii morale sau patrimoniale, directe sau indirecte, prevăzute în prezentul contract sau previzibile la momentul încheierii acestuia, fie ca sunt efective la momentul producerii lor ( damnum emmergens ) sau provin din beneficii nerealizate ( lucrum cessans ), născute din utilizarea sau lipsa posibilității de utilizare de către dumneavoastră a Website-ului, a Conținutului sau a Platformei, provenite din vina Companiei ( neglijența, imprudența), indiferent dacă Compania a fost avertizată sau a constatat singură de posibilitatea producerii unor asemenea prejudicii.

7.5   Compania nu exclude răspunderea pentru situații în care aceasta nu poate fi exclusă legal, respectiv pentru vătămări corporale sau deces, dacă nu a luat măsuri pentru avertizarea posibilității producerii acestora. Răspunderea Companiei este totuși exclusă dacă aveați la cunoștintă, ați fost altfel informați sau există o așteptare rezonabilă că aveți la cunoștință faptul că asemenea situații se pot produce.

         Răspunderea dumneavoastră
7.6   Prin încheierea contractului promiteți că veți despăgubi Companiei orice prejudiciu direct sau indirect, efectiv sau provenit din foloase nerealizate, inclusiv pierderi de imagine sau de venituri, cauzat nouă prin încălcarea obligațiilor din prezentul contract de către dumneavoastră sau de către persoanele care au acces la Site prin intermediul terminalului dumneavoastră.

7.7   Clauzele de răspundere rămân valabile și după încetarea contractului.

8.    Modificarea conținutului Website-ului
8.1  Ne rezervăm dreptul de a schimba conținutul sau caracteristicile tehnice ale oricărui aspect al Website-ului, în orice moment, după bunul plac. Ȋn aceste condiții, acceptați că vă puteți afla în imposibilitatea utilizării website-ului, pe perioada modificărilor sau ulterior.

9.     Forța majoră
9.1   Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului Părților și care nu poate fi evitat. Nu putem fi făcuți responsabili, direct sau indirect, din cauze care nu depind de voința Companiei. Această exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcționare ale echipamentului tehnic utilizat pentru funcționarea Website-ului și/sau a Platformei, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele Website-ului și/sau Platformei, erorile de operare etc.

10.     Alte prevederi aplicabile
10.1   Prezentul contract se completează, acolo unde este posibil, cu toate prevederile legale în vigoare în România cum ar fi, dar fără a se limita la cele privind comerțul electronic, protecția consumatorului, încheierea contractelor prin mijloace electronice, protecția drepturilor de proprietate intelectuală, protecția datelor cu caracter personal și cele privind infracțiunile în domeniul informatic, după cum este nevoie de la caz la caz.

10.2  Orice dispută legată de utilizarea Conținutului, al Website-ului sau al Platformei este de competența exclusivă a instanțelor competente din România și va fi rezolvată conform legislației Române aplicabile la momentul acesteia.

10.3  Alte utilizări ale Website-ului și/sau Platformei pot fi supuse unor termeni și condiții speciale despre care veți fi informat la momentul potrivit. Cu titlu de exemplu,  prelucrarea datelor cu caracter personal este supusa Politicii de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal iar achiziționarea produselor va fi reglementată de Contractul de utilizare.

Prezentele reguli se completează cu cele prevăzute de către Contractul de utilizare și Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal

Lucreaza cu noi
© Copyright Easy2Visit.com 2023. Toate drepturile rezervate.