Termeni si conditii

I. Dispoziții generale

I.1. Domeniul și platforma online www.easy2visit.com sunt deținute și administrate de societatea SC Bilete La Castel SRL, cu sediul în Str. Alexandru Ghica 1c, Alexandria, Jud Teleorman, J34/558/2019, CIF RO41212019,  +40731233216, viorel@easy2visit.com denumită în continuare „furnizor de servicii de intermediere online sau piață online„. 

I.2. Platforma online Easy2visit.com oferă servicii de promovare și de intermediere a comercializării biletelor de acces la diverse atracții/obiective turistice. 

I.3. Platforma Easy2visit prezintă informații multimedia destinate prezentarii atractiei vânzătorilor (organizatorilor) precum si integrează unui sistem online de comandă și achiziție bilete de acces tip „skip the line”  în cadrul unor atracții/obiective turistice, muzee, monumente precum și a diverselor obiective culturale, muzicale sau de alta organizate de partenerii platformei

I.4. Accesul la platforma online precum si utilizarea acesteia sunt guvernate de termenii și condițiile de mai jos care sunt întocmiți în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative naționale și europene (legislație incidentă):

Regulamentul (UE) 2019/1150 privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online
Regulamentul  (UE) 2022/2065 privind o piață unică pentru serviciile digitale
OG 21/1992 (r2) privind protecția consumatorilor
Legea 363/2007 privind practicile comerciale incorecte
Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic
Legea 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice
Legea 287/2009 privind Codul Civil
I.5. Informațiile prezentate pe această platformă precum și produsele oferite spre comercializare se adresează atât persoanelor fizice (consumatori) cât și persoanelor juridice, denumiți clienți. 

I.6. Prin accesarea, vizitarea și utilizarea în orice mod a acestei platforme online, în integralitatea acesteia sau parțială, dvs luați la cunoștință asupra termenilor și conditiilor menționate mai jos. Prin plasarea comenzii, se confirmă faptul sunteți de acord cu termenii și condițiile easy2visit.com.

I.7. Furnizorul de servicii de intermediere online își rezervă dreptul de a modifica în orice moment termenii și condițiile acestei platforme online, fără a fi necesară o notificare prealabilă a clienților sau utilizatorilor. 

II. DEFINIȚII

a)   Autentificare în cont. Adresa de e-mail a Clientului şi parola furnizate în cadrul procesului de creare al Contului;

b)   Atracție turistică (Obiectiv). Serviciul ce face obiectul contractului la distanță (achiziția biletului), definit ca o activitate de agrement (amuzament, distracție, divertisment, plăcere), caracterizată printr-o serie de elemente calitative și cantitative și prezentat în cadrul platformei online printr-un afiș de prezentare precum și printr-o descriere, cum ar fi dar fara a se limita la: atracții turistice, aspecte incluse în obiectiv, locație, organizatorul/vânzătorul, ora de rezervare, conditii si modalitatea de acces, eventuale restrictii, regulamentul de acces (daca este cazul), etc

c)   Bilet. Document electronic/tipărit comercializat în cadrul platformei online, menționat în Comandă și care face obiectul Contractului la Distanță, ce urmează a fi furnizat clientului de către Vânzător în schimbul achitării Prețului și care oferă clientului dreptul de acces și vizitare la Obiectiv (în sala de spectacol, arenă sportivă, concert, etc)

d)   Cerinţe Tehnice. Cerințe tehnice minime a căror îndeplinire este necesară pentru utilizarea platformei online, de natură a asigura accesul la poșta electronică, internet și la utilizarea corespunzatoare a produselor (biletelor), după caz, acestea fiind calculator, laptop sau alt dispozitiv multimedia cu acces la internet, etc

e)   Client. Orice persoană fizică sau juridică care vizitează platforma online, efectuează o Comandă și achiziționează minim un bilet în baza unui Cont creat sau în baza furnizării datelor pentru aceasta în vederea vizitării obiectivului turistic. (vizitator)

f)    Comandă. Un document electronic întocmit pe un suport durabil, prin platforma online www.easy2visit.com  ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Client, prin intermediul căruia Clientul își exprimă intenția de a încheia un Contract la Distanță, cu utilizarea mijloacelor electronice, precizând biletul pe care intenționează să îl achiziţioneze de la Vânzător şi furnizându-i acestuia datele necesare pentru încheierea și realizarea Contractului la Distanţă;

g)   Comunicare comercială - orice formă de comunicare destinată să promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui Vânzător.

h)   Cont client. Serviciul electronic pus la dispoziţia Clientului de către platforma online easy2visit.com, identificat prin adresă de email (Login) şi Parolă (șir alfanumeric necesar autorizării accesului în Cont, care este stabilit de către Client în procesul de crearea al Contului), introduse de Client, resurse colectate de sistemul informatic al platformei online şi care permite Clientului să utilizeze funcţionalităţi/servicii suplimentare (i.e. vizualizare comenzi, bilete, etc);

i)    Contract la Distanţă. Înțelegere contractuală încheiată intre Vânzător și Client, intermediată de easy2visit.com,  fără prezența fizică simultană a părților, cu utilizarea exclusivă a mijloacelor de comunicare la distanță, până la și inclusiv în momentul în care este încheiat contractul, în temeiul căruia vânzatorul furnizează sau se angajează să furnizeze un bilet către client, în acord cu principiile stabilite de Termenii și Condițiile platformei online (nefiind necesară încheirea propriu zisa a unui înscris denumit contract); 

j)    Conținutul platformei online. Elemente de tip text, grafică sau multimedia, cum ar fi, dar fără a se limita la: imagini, videoclipuri de prezentare, descrieri numerice și/sau literare (scripturi) care sunt postate și distribuite în cadrul platformei online, fiind proprietatea acesteia sau, după caz a vânzătorilor (ex: informații/ afișe despre obiectivele turistice, descrieri și imagini ale atracțiilor, locații, orar, etc);

k)   Coş de Cumpărături. Serviciul pe care platforma online o oferă fiecărui Client şi care permite plasarea Comenzii pentru unul sau mai multe bilete, introducerea codurilor de reducere care facilitează micşorarea Preţului în condiţiile anumitor Campanii Promoţionale (după caz), vizualizarea Preţului fiecărui bilet în parte şi/sau al tuturor biletelor împreună, precum și taxa de emitere a biletului (după caz). Coşul de Cumpărături colectează comenzile depuse de Client pentru încheierea Contractului la Distanţă. Prin intermediul unei Comenzi, Clientul poate adăuga în Coşul de Cumpărături unul sau mai multe bilete în vederea încheierii Contractului la Distanţă;

l)    Inactivare Vânzător. Acțiune care poate sa intervină ca urmare a nerespectarii punctuale sau repetate de către vânzători a uneia sau mai multor condiții și obligații din relația contractuală sau din prezenții termeni și condiții și care constă în restricționarea sau suspendarea parțială /totală sau sistarea în totalitate a activității in platforma online easy2visit.com pe o anumită perioada de timp.

m)  Furnizor de servicii de intermediere online: persoana juridică ce deține și operează easy2visit.com care furnizează servicii de intermediere online întreprinderilor utilizatoare de servicii de intermediere online (Vânzătorilor).

n)   Ierarhie. Vizibilitatea relativă acordată obiectivelor oferite prin servicul de intermediere online, astfel cum este prezentată, organizată sau comunicată de către furnizorul de servicii de intermediere online, indiferent de mijloacele tehnologice folosite pentru această prezentare, organizare sau comunicare.

o)   Instrument de plată cu acces la distanţă - instrument de plată electronică prin intermediul căruia titularul său poate să îşi acceseze fondurile deţinute într-un cont la o instituţie financiară şi să autorizeze efectuarea unei plăţi, utilizând un cod personal de identificare sau un alt mijloc de identificare similar;

p)   Mijloace electronice - echipamente electronice şi reţele de cablu, fibră optică, radio, satelit şi altele asemenea, utilizate pentru prelucrarea, stocarea sau transmiterea informaţiei

q)   Momentul încheierii contractului la distanță. Confirmarea disponibilității și acceptarea de către Vânzător a comenzii transmise de către client, concluzionață printr-o notificare de transmitere a biletului electronic prin mijloace de comunicare electronice. (momentul în care vânzătorul se angajează sa furnizeze proprietatea asupra biletului/ accesului la obiectiv către cumparător). 

r)    Obligații partajate. Modalitate prin care obligațiile legate de un contract la distanță sunt partajate de vânzatorul care oferă biletele la obiective în speță (întreprindere utilizatoare de servicii de intermediere online) și platforma online easy2visit.com (furnizorul de servicii de intermediere online), fără ca această să aducă atingere responsabilității juridice a furnizorului de piață online sau a vânzătorului în legătură cu contractul la distanță cu Clientul, în temeiul prevederilor legale ȋn vigoare.

s)    Preț bilet. Suma de bani pe care o primește Vânzătorul în schimbul furnizării către Client a biletului comandat la obiectivul turistic selectat, în conformitate cu termenii și condițiile Contractului la distanță.

t)    Reducere de preț. Condițiile particulare de vânzare ale Produselor în cadrul website-ului propuse și im  puse de către Vânzător, reglementate prin regulamente aferente, cu respectarea legislaţiei incidente. 

u)   Recenzie/review. Opinie personală sub formă de text sau rating acordată unui produs (obiectiv) prezentat de Vânzător pe platforma online, care provine de la un client care a utilizat sau a achiziționat efectiv produsul. 

v)   Serviciu de intermediere online. Serviciu al societății informaționale care  permite întreprinderilor utilizatoare de servicii de intermediere online (vânzătorilor) pe baza unei relații contractuale cu furnizorul de servicii de intermediere online (easy2visit.com), să ofere bunuri sau servicii consumatorilor (bilete la obiective turistice), cu scopul de a facilita inițierea unor tranzacții directe între respectivele întreprinderi și consumatori, indiferent de locul în care se încheie în final respectivele tranzacții.

w)  Suport durabil. Orice instrument care permite clientului să stocheze informaţii care îi sunt adresate personal, într-un mod accesibil pentru referinţe ulterioare, pentru o perioadă adecvată scopului informaţiilor şi care permite reproducerea neschimbată a informaţiilor stocate.

x)   Termeni şi Condiţii. Prezentul document, care definește termenii de încheiere a Contractelor la Distanţă prin intermediul platformei online easy2visit.com și care stabileşte drepturile și obligațiile părților implicate, în acord cu prevederile Legislaţiei Incidente;

y)   Vânzător. Intreprindere utilizatoare de servicii de intermediere online (organizatorul) care prezintă atracții turistice ăn vederea vizitării acestora, prin intermediul serviciului de intermediere online easy2visit.com, în scopuri legate de activitatea sa comercială (comercializare de bilete la obiectivele turistice descrise). Vânzătorul/ Organizatorul este identificabil distinct pe biletul emis către client.

III. DECLARAȚII, EXONERAREA DE RĂSPUNDERE ȘI OBLIGAȚII PARTAJATE

III.1. Furnizorul de servicii de intermediere online declară că este proprietarul platformei easy2visit.com și în urma semnării de catre Vânzător a contractului de promovare și intermediere, platforma online easy2visit.com va pune la dispoziția Vânzatorului spațiu pe această platformă online pentru prezentarea și promovarea obiectivelor turistice precum și pentru comercializarea biletelor sale. 

III.2. Furnizorul de servicii de intermediere online declară că toate informațiile sunt puse la dispoziție cu bună credință, din surse pe care Vânzătorul le consideră de încredere și legale, pe baza relației contractuale cu Vânzătorii.

III.3. Fiecare Vânzător ce prezintă obiective turistive pe aceasta platformă online, pe baza relației contractuale încheiate cu easy2visit.com, declară că este legal constituit, își desfașoară activitatea in conformitate cu legislația in vigoare aplicabilă, acționează în cadrul activitatii sale comerciale și este asimilat unui profesionist conform legislației incidente, are capacitatea legală și toate autorizatiile cerute de legislația specifică pentru organizarea obiectivelor prezentate și pentru comercializarea biletelor pe platforma easy2visit.com, are capacitate si autoritate deplină pentru a exercita toate drepturile și pentru a-și îndeplini obligațiile în referitoare la protecția consumatorului, protecția drepturilor de autor, concurență, protecția datelor cu caracter personal, comerțul electronic, precum și cele aplicabile contractelor la distanță.

III.4. Pentru realizarea serviciilor de promovare și comercializare a biletelor pe easy2visit.com, vânzătorii vor pune la dispoziția furnizorului de servicii de intermediere online afișul de prezentare a Obiectivului turistic, o descriere a Obiectivului precum și informații cantitativ și calitative privind atracțiile turistice.

III.5. Biletele emise pe platforma online easy2visit.com sunt proprietatea exclusivă a Vânzătorilor și sunt livrate direct către cumpărători, fără ca platforma online easy2visit.com să aibă drept de proprietate asupra acestora.  

III.6. Vânzătorii sunt cei care pun la dispoziția furnizorului de servicii de intermediere online, pentru fiecare Obiectiv în parte, numărul de bilete care urmează să fie comercializat prin intermediul Platformei sau, dupa caz, seriile și numerele biletelor pentru care Vânzătorul a indeplinit formalitatile cu autoritatile fiscale competente. Vânzătorii se obligă să indeplinească toate formalitațile fiscale de înregistrare a seriilor și numerelor biletelor care urmează sa fie comercializate prin intermediul easy2visit.com.

III.7. Fiecare vânzător, pe baza relației contractuale cu furnizorul de servicii de intermediere online, este responsabil pentru fiecare obiectic turistic,  de următoarele aspecte, declarând și garantând că:

(a)     materialele puse la dispozitie furnizorulului și utilizate de către acesta pentru efectuarea serviciilor de promovare nu incalcă drepturile de proprietate intelectuală ale terților, cum ar fi dar fără a se limita la drepturile de utilizare a mărcii sau drepturile de autor derivate etc.;

(b)     deține toate autorizatiile necesare vizitării Obiectivului, cum ar fi dar fara a se limita la autorizații și/sau aprobari de la instituțiile publice relevante (ISU, primarie etc.), autorizații și/sau aprobări necesare Obiectivului etc.;

(c)     organizarea Obiectivului și accesul persoanelor se va face in conformitate cu limitările și condițiile impuse de autorizațiile și aprobarile deținute de Vânzător;

(d)     va permite accesul tuturor Clienților la Obiectiv care au achiziționat bilete prin intermediul Platformei în conformitate cu tipul si categoria de bilet achizitionat; 

III.8. Furnizorul de servicii de intermediere online declara ca easy2visit.com nu va prelua în nici un moment al derularii relației contractuale proprietatea  sau descrierii, organizării și desfășurării obiectivelor turistice prezentate pe platforma online easy2visit.com, responsabilitatea aparținând exclusiv Vânzatorului.

III.9. Furnizorul de servicii de intermediere online declară că nu oferă bilete consumatorilor prin propriul serviciu de intermediere online sau prin intermediul unui alt Vânzător pe care îl controlează, nu concurează direct sau indirect cu alți Vânzatori și nu aplică nici un fel de tratament diferențiat între Vânzătorii înregistrați în platforma easy2visit.com.

III.10. Furnizorul de servicii de intermediere online și Vânzătorii declară că nu oferă, prin intermediul serviciilor de intermediere online, bunuri și servicii auxiliare sau produse financiare aferente biletelor comercializate.

III.11. Furnizorul de servicii de intermediere online declară că întreprinde toate diligențele profesionale pentru a asigura acuratețea informațiilor de pe această platforma online (inclusiv prețuri) și că toate informațiile prezente pe easy2visit.com sunt oferite cu bună credință. Imaginile publicate sunt conforme cu realitatea, însă uneori nuanțele culorilor produselor pot să difere ușor, datorită procesului de execuție a fotografiilor sau a setărilor monitorului dvs sau pot apărea mici diferențe de design/grafică.  De asemenea există posibilitatea, puțin probabilă, de a apărea erori de natură tehnică sau de conținut, legate de specificațiile obiectivelor sau chiar de prețuri, stocuri sau disponibilitatea biletelor, care pot aparea de exemplu, din cauza lipsei/intermitenței conexiunii internet determinată de furnizorii de servicii de comunicații electronice, erori umane sau de software,etc

III.12. Furnizorul de servicii de intermediere online declară că dacă în ciuda tuturor demersurilor realizate, pe interfața platformei online s-au afișat totuși informații greșite, dintr-o posibilă eroare, fără intenția de a induce in eroare potențialii consumatori, se va comunica clientului (în cazul în care efectuează o comanda) prețul real și corect, în cunostința căruia acesta are dreptul de a nu accepta oferta modificată. 

III.13. Furnizorul de servicii de intermediere online și Vânzătorii declară că nu sunt obligați să confirme o comandă realizată la un preț derizoriu sau net inferior prețului real al unui bilet la un obiectiv, datorită unor serii de interdicțiii fiscale, decât în condițiile legii.

III.14.  Furnizorul de servicii de intermediere online declară că întreprinde toate măsurile privind asigurarea securității cibernetice a platformei online însă nu garantează în totalitate faptul că www.easy2visit.com.ro, serverele pe care este găzduită sau e-mailurile trimise de subscrisă sunt în mod constant și continuu fără viruși sau fără alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, sau orice alți factori similari cu efect perturbator, cauzate de posibile atacuri cibernetice. Clientul folosește platforma www.easy2visit.com.ro pe răspunderea proprie, având obligația deținerii unor soluții personale și adecvate de securite cibernetică instalate pe mijloacele electronice pe care le utilizează pentru accesarea platformei online.

III.15. Furnizorul de servicii de intermediere online declară că este exonerat de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea platformei online sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe platforma www.easy2visit.com.ro. 

III.16. Furnizorul de servicii de intermediere online declară că nu este răspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea obiectivelor turistice care sunt în responsabilitatea Vânzătorilor. 

III.17. Furnizorul de servicii de intermediere online nu își asumă responsabilitatea pentru imaginile, textele, descrierile calitative și cantitative ale Obiectivelor turistice prezentate pe platforma www.easy2visit.com, acestea fiind puse la dispoziția EASY2VISIT.COM de către Vânzători, fiind în responsabilitatea acestora.

III.18. Furnizorul de servicii de intermediere online nu își asumă responsabilitatea pentru daunele pe care Clientul sau orice altă terță persoană le-ar putea suferi ca rezultat al neîndeplinirii de către Vânzători a oricărei obligații ale acestora conform Comenzii și nici pentru daune care ar putea rezulta din utilizarea biletelor după livrare, cu atât mai puțin pentru pierderea acestora.

IV. PREȚURI ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ

IV.1. Toate prețurile afișate pe easy2visit.com sunt prețuri finale și includ TVA. 

IV.2. Prețul biletului este afișat în secțiunea de comandă din cadrul fiecărui obiectiv în funcție de numărul de locuri precum și de categoria de vârstă aleasă de client, aceste informații fiind oferite înainte de finalizarea comenzii (etapa precontractuală).

IV.3. În momentul finalizării comenzii, clientul este informat cu exactitate cu privire la prețul final pe care trebuie să îl achite pentru comandă.

IV.4. Modalitatea de plată este online, cu cardul bancar ( credit, debit, național sau internațional).

IV.5. Realizarea plăților prin intermediul platformei online easy2visit.com se realizează prin serviciul de procesare a platilor online Netopia-Mobilpay, agreat de furnizor și vânzător.

IV.6. Prețul biletului achitat de către Client va fi încasat direct de către Vânzător sau de către platforma online easy2visit.com și ulterior virat vânzătorului doar prețul biletului (după caz);

V. MODALITĂȚI DE COMANDĂ ȘI LIVRARE

V.1. Biletul poate fi achiziționat din contul de client pe baza autentificării sau prin introducerea datelor pentru pentru crearea unui cont.

V.2. Confirmarea de comandă va fi transmisă imediat, prin poșta electronică la adresa de mail comunicată de către client, după confirmarea efectuării plății. 

V.3. Clientul este responsabil pentru informațiile transmise la momentul înregistrării comenzii. Furnizorul de servicii de intermediere online nu este răspunzător în cazul in care comanda nu va putea fi confirmată sau livrată la adresa de email transmisă de client din cauza erorilor căsuței de e-mail sau ale scrierii greșite a denumirii acesteia. Se acceptă modificarea adresei electronice de livrare a comenzii dupa ce aceasta a fost platită, însă numai după contactarea prealabilă a societății pe email sau telefon.

V.4. In cazul unor alte eventuale erori din comandă, clientul va trebui sa contacteze platforma online easy2visit.com și va primi precizari referitor la condițiile de modificare, anulare și/sau de rambursare ale comenzii, etc (după caz). 

VI. CONDIȚII DE LIVRARE ȘI DE VALABILITATE A BILETELOR 

VI.1. Tranzacția de vânzare a biletelor (“Contractul la distanță) va fi incheiată intre Vânzător si Client (vizitator la obiectiv turistic). Prin urmare toate drepturile si obligatiile derivate din Contractul la distanță sunt reglementate în beneficiul și respectiv în sarcina Vânzătorului și a Clientului. 

VI.2. Biletele electronice emise îndeplinesc formalitațile fiscale de înregistrare, fiind considerate documente fiscale întrucât prezintă toate informațiile de identificare ale organizatorului, valoare, serie și număr

VI.3. Fiecare bilet este distinct și va putea fi folosit o singura dată pentru acces. În lipsa biletelor, accesul la obiectivul turistic nu va fi permis. 

VI.4. In cazul biletelor electronice, acestea vor putea fi afișate pe telefonul mobil sau imprimate și prezentate la acces pentru scanare. Biletele vor fi generate automat în secțiunea „contul meu„ a platformei easy2visit.com după confirmarea tranzacției bancare și pot fi descărcate în format .pdf și trimise pe mailul clientului (după caz))

VI.5. In cazul biletelor în format fizic (plastic, hârtie, brățară acces, etc), acestea vor fi tipărite de către easy2visit.com și transmie prin firmă de curierat la adresa furnizată de client, costurile de transport fiind communicate clientului și suportate de către acesta (după caz)

VII. DREPTUL DE RETRAGERE. EXCEPȚII

VII.1. Consumatorii au dreptul de se retrage dintr-un contract la distanță în termen de 14 zile de la data achiziției unui produs sau a unui serviciu, cu anumite excepții.

VII.2. Printre excepțiile  de la dreptul de retur ale consumatorilor se regăsesc și „serviciile privind activităţile de agrement, în cazul în care contractul prevede o dată sau o perioadă de executare specifică„ (art 16, alin 1, lit l – OG 34/2014)

VII.3. Obiectivele prezentate pe easy2visit.com ce fac obiectul prezentului contract la distanță sunt considerate activitați de agrement (amuzament, distracție, divertisment, plăcere) fiind caracterizate printr-o serie de elemente calitative (detaliate în afișul de prezentare) și cantitative (o dată de executare specifică, rezervată de client). 

VII.4. Astfel, biletele achiziționate la obiectivele prezentate pe platforma easy2visit.com sunt exceptate de la dreptul de retur al consumatorilor în 14 zile de la cumpărare, aspecte valabile și pentru persoanele juridice.

VII.5. Cu toate acestea, anumiți vânzător oferă în mod voluntar posibilitatea anulării gratuite a biletelor achiziționate pentru anumite obiective turistice ce variază de la la maxim 24 ore înaintea orei rezervate până la 1 oră înaintea orei rezervate. Detalii cu privire la aceste aspecte sunt prezentate în cadrul fiecărui obiectiv turistic în etapa precontractuală, înainte de a efectua comand.

VIII. MODIFICĂRI SAU ANULĂRI ALE OBIECTIVELOR

VIII.1. Toată răspunderea față de Client pentru planificarea, organizarea și desfășurarea accesului și vizitării Obiectivului turistic aparține exclusiv Vânzătorului.

VIII.2. In cazul apariției unor modificări ale caracteristicilor obiectivului turistic pentru care au fost emise bilete, Vânzătorul se obliga să anunțe platforma online easy2visit.com și clienții în cel mai scurt timp posibil, fără a depăși 5 zile de la data producerii faptei (luării la cunoștință a vânzătorului). 

VIII.3. În cazul în care apar modificări cu privire la data și ora rezervată pentru vizitarea obiectivului truistic, vânzătorul va comunica de îndata platformei online easy2visit.com/clienților aceste informații actualizate, clientul având posibilitatea acceptării vizitării obiectivului turistic la o altă dată și oră și implicit preschimbarea biletului sau poate refuza, caz în care i se va rambursa contravaloarea sumelor achitate de către acesta.

VIII.4. În cazul în care Vânzătorul nu şi-a îndeplinit obligaţia de a permite accesul la obiectivul turistic la data și ora rezervată pe bilet, clientul are dreptul de a solicită vizitarea obiectivului turistic la o altă dată ulterioară, corespunzător circumstanţelor sau dreptul de a solicita rezilierea contractului la distanță, caz în care are dreptul la rambursarea sumelor achitate în maxim 7 zile.

VIII.5. În cazul anularii Obiectivului, Vânzătorul va fi singurul responsabil pentru restituirea sumelor de bani achitate de Client daca deja i-au fost virate aceste sume; in caz contrar, restituirea se va face de catre easy2visit.com.

VIII.6. Toate cererile de restituire a contravalorii biletelor anulate/modificate trimise către easy2visit.com vor fi redirectionate catre Vânzător, acesta urmând să le soluționeze în cel mai scurt timp posibil, fără a depăși 7 zile de la data la care a fost înșiințat.

VIII.7. Vânzătorii vor restitui clienților contravaloarea biletului, cu informarea easy2visit.com, dar in orice caz nu mai tarziu de 7 de zile de la data la care:

a)   vânzătorul a comunicat către clienți situția anulării/modificării datei și orei de vizitare a obiectivului, dacă sumele au fost deja virate de easy2visit.com către vânzator. 

b)   vânzătorul a fost informat privind solicitarea clientului de reziliere a contractului la distanță, dacă accesul la vizitarea obiectivul turistic a fost anulat/ nu mai poate avea loc și dacă sumele au fost deja virate de easy2visit.com către vânzator. 

IX. MODERAREA ȘI RESTRICȚIONAREA CONȚINUTULUI

IX.1. Furnizorul de servicii intermediare online acționează în mod diligent, obiectiv și proporțional în aplicarea și asigurarea respectării Termenii și condițiilor, ținând seama în mod corespunzător de drepturile și interesele legitime ale tuturor părților implicate.

IX.2. Furnizorul de servicii intermediare moderează conținutul prin activități neautomatizate, cu scopul, în special, de a detecta, identifica și aborda conținutul ilegal sau informațiile incompatibile cu condițiile generale de utilizare ale platformei easy2visit.com, furnizate de vânzători.

IX.3. Măsurile luate care afectează disponibilitatea, vizibilitatea și accesibilitatea potențialului conținut ilegal respectiv sau a informațiilor respective pot fi:

a) ștergerea conținutului care nu respectă Termenii și Condiţiile platformei easy2visit.com

b) suspendarea temporară sau permanentă a obiectivelor și a tuturor informaţiilor pe care le conţin acestea

c) ștergerea opţiunilor definite și interzicerea accesului la serviciile platformei online easy2visit.com

IX.4. În cazul în care vreo informație prezentată pe platforma online este considerată a fi conțiunut ilegal, intrând sub incidența Legii nr. 8 din 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, precum și sub incidența oricărui alt act normativ național sau european, Clientul este rugat să aducă acest fapt prin transmiterea de notificări suficient de precise și justificate în mod corespunzător către easy2visit.com, la adresa de contact de la secțiunea de contact pentru a putea fi luate măsurile legale necesare, dacă este cazul.

IX.5. Pentru situația descrisă la punctul anterior, notificarea transmisă de client trebuie să conțină toate elementele următoare:

(a) o explicație suficient de justificată a motivelor pentru care persoana fizică sau entitatea susține că informațiile în cauză constituie conținut ilegal;

(b) o indicație clară a localizării electronice exacte a informațiilor respective, de exemplu URL-ul sau URL-urile exacte sau, dacă este necesar, informații suplimentare care să permită identificarea conținutului ilegal, adaptate în funcție de tipul de conținut și de tipul specific de serviciu de găzduire;

(c) o declarație care să confirme că persoana fizică sau entitatea care transmite notificarea are cu bună-credință convingerea că informațiile și susținerile cuprinse în notificare sunt exacte și complete.

(d) numele și adresa de e-mail ale persoanei fizice sau ale entității care transmite notificarea, cu excepția cazului în care informațiile sunt considerate ca implicând una dintre infracțiunile menționate la articolele 3-7 din Directiva 2011/93/ UE;

X. IERARHIZAREA PREZENTĂRII OBIECTIVELOR TURISTICE

X.1. Furnizorul de servicii intermediare online utilizează pe platforma online easy2visit.com o serie parametri pe baza cărora stabilește ierarhia obiectivelor într-un mod nearbitrar, mecanismul de ierarhizare ținând seama de caracteristicile obiectivelor oferite consumatorilor prin intermediul serviciilor de intermediere online precum și de relevanța acestor caracteristici pentru consumatori și clienți. Ierarhia prezentării obiectivelor este diferită și distinctă de modul de structurare a paginilor/secțiunilor platformei easy2visit.com

X.2. Ierarhia standard de organizare a vizibilității ofertelor de obiective de pe platforma easy2visit.com este prezentat pe criteriul bazat recomandarea platformei sub forma setărilor implicite cu scopul de a actualiza aspectul primei pagini, sau de a dinamiza ierarhia sau cu scopul de a se  distinge serviciul de intermediere online oferit Clientilor, astfel că sunt prezentate dinamic două serii de câte 4 obiective turistice

X.3. Platforma online easy2visit.com permite reorganizarea setărilor implicite (default) de către clienți prin intermediul instrumentelor de sortare/ filtrare care pot avea un impact asupra ierarhiei ofertelor de obiective ale Vânzătorilor: categorie destinație, localități cu obiective turistice, tip accesibilitate

X.5. Furnizorul de servicii intermediare online oferă posibilitatea influențării poziției în ierarhie prin plata de către Vânzători, caz în care o astfel de remunerație directă sau indirectă conduce la creșterea poziției în ierarhie a produsului, situație în care produsul va fi afișat însoțit de o sintagma care va evidenția caracterul promovat al ierarhiei prin plată (ex: ‘’promovat’’, etc)

XI. RECENZII

XI.1. Furnizorul de servicii de intermediere online nu permite postarea de recenzii pe platforma online easy2visit.com și nici nu oferă access la la recenziile clienților cu privire la obiectivele la care au partcipat (clienți care au cumpărat bilete)

XII. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

XIII.1. Furnizorul de servicii intermediare online este proprietar și operator al platformei online easy2visit.com  și proprietar al mărcii înregistrate cu același nume. Orice utilizare și/sau reproducere, sub orice formă și în orice scop, a materialelor publicate pe platforma online (inclusiv numele, designul, logo-ul și structura site-ului, imaginile produselor și textele), fără acordul prealabil al deținătorului, este interzisă și va fi sancționată conform legislației române în vigoare privind dreptul de proprietate intelectuală.

XII.2. Conținutul easy2visit.com incluzând dar nelimitandu-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a furnizorului de servicii intermediare online, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare). Raportarea eventualelor încălcări ale dreptului de autor se va transmite la adresa de e-mail din secțiunea contact.

XII.3. Clientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de easy2visit.com, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al easy2visit.com asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul expres al easy2visit.com.

XIII. Conduita CLIENȚILOR / UTILIZATORILOR

XIII.1. Nu este permisă utilizarea platformei online easy2visit.com în nici un mod care încalcă orice legi sau reglementări locale, naționale sau de altă natură sau orice ordin al unei instanțe din orice jurisdicție relevantă sau în orice scop care nu este permis de lege;

XIII.2. Nu este permisă utilizarea platformei online easy2visit.com pentru a distribui reclame de orice fel sau pentru comunicarea de mesaje false sau inșelătoare de orice fel.

XIII.3.  Nu este permisă accesarea datelor altor utilizatori ai platformei online easy2visit.com, pătrunderea sau accesarea oricarei dintre măsurile de securitate referitoare la platforma online;

XIII.4. Nu este permisă introducerea niciunui program malware, virus sau alt program software dăunător care dăunează sau interferează cu funcționarea site-ului, incluzând, dar fără a se limita la cancelbots, denial of services, worms, cai troieni, viruși sau orice alt software sau hardware cu acest scop, etc

XIV. Dreptul de a actualiza conȚinutul pLATFORMEI ONLINE

XIV.1. Furnizorul de servicii de intermediere online iși rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale structurii, designului și funcționalitățiieasy2visit.com, fără o notificare prealabilă a utilizatorilor sau clienților. 

XV.  SUPORT

XV.1. Orice nemulțumire legată de accesarea, utilizarea, înregistrarea pe easy2visit.com, efectuarea unei comenzi, aspecte legate de comanda efectuată și alte asemenea va fi comunicată direct, fie la datele de contact din secțiunea contact fie prin intermediul contului de client. 

XV.2. Cererile vor fi soluționate în termen de cel mult 30 zile calendaristice de la data înregistrării cererii.

XVI. LEGEA APLICABILĂ. SOLUŢIONAREA DISPUTELOR

XVI.1. Interpretarea, valabilitatea și executarea dispozițiilor prezenților Termeni și Condiții, precum și toate drepturile și acțiunile la dispoziția Părților în conformitate cu prezenții Termeni și Condiții vor fi guvernate de legea din Romania.

XVI.2 În cazul în care una dintre clauzele prezentului contract la distanță ( termeni și condiții) va fi declarată nulă sau inaplicabilă printr-o modificare a legislației, reglementări sau printr-o decizie a justiției, aceasta nu va afecta în niciun fel validitatea și respectarea celorlalte clauze.

XVI.3. Părţile Contractului la Distanță vor depune toate eforturile pentru a soluționa pe cale amiabilă orice dispută decurgând din încheierea şi executarea Contractului la Distanță.

XVI.4. În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi înaintat spre soluționare instanțelor competente din București.

XVI.5. Consumatorii ( clienții persoane fizice) au posibilitatea și modalitatea de a recurge la un mecanism extrajudiciar de depunere și tratare a reclamațiilor (SAL- Soluționarea alternativă a litigiilor sau SOL – Soluționarea online a litigiilor), ale căror date de contact se regăsesc în secțiunea de jos (footer) a paginii principale a platformei online.

XVII.  FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT

XVII.1. Niciuna din părţile Contractului la Distanță nu răspunde de neexecutarea la termen – total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza Contractului la Distanță, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de forța majoră. Răspunderea este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forţă majoră sau de caz fortuit, definite conform legislației în vigoare.

XVII.2. În sensul prezentului articol, forța majoră reprezintă un obiectiv independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, care nu se datorează intenției sau culpei acestora, intervenit după intrarea în vigoare a Contractului la Distanță și care împiedică părţile contractante să-şi execute, total sau parțial, obligațiile asumate. Sunt considerate asemenea obiective conflictele armate, mișcările sociale, incendiile, inundațiile sau orice alte calamități naturale sau restricții apărute ca urmare a unei carantine sau a unui embargo, enumerarea neavând un caracter limitativ, ci enunțiativ. 

XVII.3. Partea care invocă obiectivul de forță majoră este obligată să notifice cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data producerii obiectivului şi să furnizeze înăuntrul acestui termen dovezi necesare în acest sens. De asemenea, partea care a invocat forță majoră este obligată să informeze cealaltă parte cu privire la încetarea cazului de forță majoră. În situația în care nu se face notificarea, partea care invocă apariția obiectivului de forță majoră va răspunde pentru toate prejudiciile ivite ca urmare a omisiunii notificării cu privire la producerea/încetarea cazului de forță majoră. 

XVII.4. Dacă partea care invocă obiectivul de forță majoră este vânzătorul / platforma online easy2visit.com, notificarea din partea acestuia se va realiza prin una din următoarele metode: email către clienți, mesaj în contul de client, redactarea unui mesaj în pagina principala (home page), anunț în ziar de circulație națională, sau orice alt canal de comunicare media (după caz)

XVII.5  Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data producerii lui, respectivul obiectiv de forță majoră nu încetează, fiecare parte a Contractului la Distanță va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului la Distanță, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

XVIII. PUNCT UNIC DE CONTACT

XVIII.1. Furnizorul de servicii intermediare online desemnează ca punct unic de contact care permite comunicarea directă prin mijloace electronice cu autoritățile competente și cu destinatarii serviciului (vânzatori și clienți) adresa de email: office@easy2visit.com 

Lucreaza cu noi
© Copyright Easy2Visit.com 2024. Toate drepturile rezervate.